SEÇİMLERİN KAZANANI HDP OLMUŞTUR!

24 Haziran 2018 seçimleri sonuçlandı. Türkiye burjuvazisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP destekli AKP-SARAY Rejimi ile devam kararını uyguladı. Milyonlarca işçi, emekçi, işsiz, emekli, yoksul, burjuva partilerin propagandaları, maddi, manevi manipülasyonları ve OHAL koşullarında aşırı bir baskı ortamında bu sonucun oluşmasının koşullarını yarattı.

Bu sonucun alınması, savaşsız, sömürüsüz, baskısız, bağımsız ve demokratik bir Türkiye ile ulusal demokratik haklarını elde etmiş ve eşit koşullarda ortak yaşamı kazanmak isteyen Kürt halkının beklentileri ile ters bir sonuçtur.

Kuşkusuz ki bu koşullarda Halkların Demokrasi Partisi – HDP’nin yüzde on barajının yıkarak aşması çok önemli bir başarıdır. Ancak şimdi emek, barış, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm güçlerinin önünde duran görev elde edilen kazanımları daha da ilerletmek; parlamenter mücadele ile parlamento dışı mücadelenin birliğini güçlendirmek ve önümüzdeki dönemde yapılacak yerel seçimlerde MHP destekli AKP-SARAY Rejimine ağır bir şamar indirmenin yolunu döşemektir.

Matematiksel hesaplar ile zamana kaybetmek yerine bu haksız ve hukuksuz düzenin temellerini sarsmak için milyonlarca işçi, emekçi, yoksul, halk kitlelerinin kendi sorunlarının çözümünü ellerine almaları tek çözüm yoludur. Tüm devlet mekanizmalarını ellerinde bulunduran ve oradan güç alan bir rejimin kendi kendine teslim olup çekip gitmesi beklenemez.

Haziran 2013’de Gezi Direnişi ile yuvarlanan taş hedefine ulaşana kadar bir kar topu gibi büyüyerek gelişecektir. Toplumsal gelişmeler, gel-git’li, inişli çıkışlı olabilir. Ancak ana doğrultu şer ittifakının, baskı ve sömürünün yok edilmesine yöneliktir.

Parlamentoya seçilen tüm demokrat, devrimci, sosyalist ve komünist dostlarımıza, parlamenter çalışmalarında üstün başarılar ve mücadele dolu bir çalışma dönemi diliyoruz. Bu arkadaşlarımızın tümü kendi seçim bölgelerinde, işçi, emekçi, yoksul, işsiz, emekli oylarıyla seçilip göreve gelmişlerdir.

Vekillerimiz seçmen bölgelerinden kopmadan, oy aldıkları seçmenlerle sürekli ve düzenli bir iletişim içinde onların temsilcileri oldukları bilinciyle görevlerini yerlerine getirecekler ve seçmenlerine hesap vereceklerdir. Parlamenter mücadele ile parlamento dışı mücadelenin buluştuğu en belirleyici alan seçilen vekillerimizin seçim bölgeleridir.

Seçilemeyen vekil adaylarımız, ara vermeden, nefeslerini tutmadan, yutkunmadan aynı seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürmeli, seçilen arkadaşlarımıza destek sağlaması ve kendi bölgelerinin sorunlarını seçilen vekil arkadaşlarımız üzerinden parlamentoya yansıtmanın yollarını bulacaklardır. Ancak aslolan varolan sorunların yerellerde, seçmenlerimizin oldukları bölgelerde, komünlerde çözülmesi için örgütlenmelerin geliştirilmesi ve seçmen halkın kendi sorunlarına mücadele temelinde sahip çıkmalarının sağlanmasıdır. Bunun içinde sokak sokak, mahalle mahalle, semt semt, fabrika fabrika, tersane, maden ocağı, büro ve ofislerde, OSB’lerde iğneyle kuyu kazar misali seçmen kitleleri içinde günlük yerel ve ulusal sorunlar temelinde çalışmalarımızı yürüteceğiz, Konsey’ler kuracağız ve halkın kendi sorunları etrafında örgütlenmelerini sağlayacağız. Bu çalışmalarda da seçilen vekillerimiz ve bu seferlik seçilemeyen vekil adaylarımız ile birlikte mücadele edeceğiz.

Kendi kaderimize elimize almak için İleri!