BASINA VE KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu – FİDEF yeniden kuruldu.

15 Mart 2014 Cumartesi günü F. Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılan Kuruluş Kongresi ile Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu – FİDEF yeniden kuruldu.

F. Almanya’nın 15 ayrı şehrinden dernek ve çalışma gruplarının temsilcilerinin katıldığı Kuruluş Kongresinde Merkez Yönetim Kurulu seçildi, FIDEF’in tüzüğü ve programatik ilkeleri onaylandı ve bir takım kararlar alındı.

Yeniden kuruldu diyoruz çünkü FİDEF 70’li ve 80’li yıllarda çok sayıda derneğiyle binlerce üyesini harekete geçiren güçlü bir federasyondu. ‘Federal Almanya’da Eşit Haklar’, ‘Türkiye’de Demokrasi’ ve ‘Dünyada Barış’ belgisiyle çok sayıda etkinliklerde ön saflarda yerini almıştır. F. Almanya’da göçmenlere seçme ve seçilme hakkı, yabancı düşmanlığına karşı dostluk haftası, ırkçılık ve faşizme karşı mücadele, ‘entegrasyon’kavramının doğru tanımlanması, yerleşim hakkı, göçmen kökenli çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenim sorunları, kadınların toplumsal yaşamın her alanında tam eşitliği ve gençliğin özgür gelişimi için platform olmuş, bedelli askerlik sorunun çözülmesi, pasaport harçlarının düşürülmesi, vizenin kaldırılması, ‘Yabancılar Yasası’nın engellenmesi gibi bir çok sosyal ve siyasal haklar konusunda yürüttüğü kampanyalarda başarılı olmuştur. F.Almanya’da sosyal hakların budanmasına ve kapitalist politikalara karşı ‘yerli ve yabancı’ işçilerin birlikte mücadelesini örgütleyerek sınıf tavrını koymuştur.

Yine 12 Eylül faşizmine karşı mücadelede Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışmayı hep yükseltmiştir. Kürt halkının özgürlük mücadelesine cesurca omuz vermiştir. İşçilerin birliği, halkların kardeşliği şiarıyla halklar ve kültürler arasında köprü olmuş, din ve vicdan hürriyeti belgisiyle Ezidi ve Alevi toplumunun daha 80’li yıllarda kendilerini ifade etmelerine destek olmuş, her zaman mazlumlardan yana tavır almıştır. Savaşa, silahlanmaya ve NATO’ya karşı barış hareketinin içinde aktif yeralmıştır.

Bizler bu geleneğimize ve onurlu mücadelemize sahip çıkıyoruz. Federasyonumuzu likide ederek bizi pasifize etmek isteyenlere, kadercilere, ‘yetmez ama evet’ diyenlere en güzel cevabımızdır.

O dönemin rüzgarında örgütümüzün lavedilmesinden bu yana geçen sürede emekçilerin durumu iyileşmemiş aksine daha da kötüye gitmiştir. Geriye çekildiğimiz, başka mecralara dağıldığımız dönemde meydan gerici, uzlaşmacı ve teslimiyetçi güçlere kaldı. Bu boşluk doldurulamadı ve şimdi görüldü ki işçi sınıfının ve emekçilerin perspektifinden olaylara yaklaşan, çözümler üreten ve ona uygun eylemlilikler yürüten kitlesel ve kucaklayıcı bir örgütün yokluğu hayatın her alanında kendini hissettiriyor. Bizler, bu tarihsel dönemecin bir ihtiyacı olarak yeniden örgütlü bir şekilde hayata müdehale edeceğiz. Birlik-Dayanışma geleneğimizi Gezi ruhuyla birleştirerek kazanacağız.

FİDEF, bu umuda yolculuğu Almanya ve Avrupa’daki tüm emek, özgürlük, barış ve demokrasi güçleriyle birlikte örmeyi ve mücadeleyi yükseltmeyi hedeflemektedir.

Merkez Yönetim Kurulu / Düsseldorf, 15 Mart 2014