FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ’NDEKİ TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMENLERE ÇAĞRI

Federal Almanya Cumhuriyeti’ndeki Türkiye kökenli seçmenlere çağrı:

Türkiye’de demokrasi, barış ve sosyal adalet için HDP’yi destekleyiniz!

7 Haziran 2015’de Türkiye’de son derece antidemokratik bir anayasa ve baskıcı politika koşulları altında parlamento seçimleri yapılacak. Seçim barajı yüzde 10 iken, medyada tanıtım yapma fırsatları aşırı eşitsiz durumda ve hükümeti protesto etme olanakları sertleştirilen güvenlik yasalarınca önemli ölçüde kısıtlı. Yargıyı ve medyayı kontrolü altına alan iktidar partisi AKP, şu anda fiilen uygulanmakta olan başkanlık sisteminin Erdoğan’ın tek adam diktatörlüğü biçiminde yürürlüğe sokmak için beşte üçlük bir çoğunluğu hedefliyor. AKP’nin 13 yıllık iktidarı otoriter neoliberalizm ile toplum ve devlet bürokrasisinde islamileşmeye yol açtı: Artık sadece parlamenter demokrasi değil, yurttaş hakları da – özellikle kadın ve işçi hakları – açıkça ortadan kaldırılmak istenmekte.

Bu gelişmenin geniş emekçi kitleleri, ama özellikle muhafazakâr yaklaşımların baskısı altında farklı biçimlerde şiddete maruz kalan kadınlar için trajik sonuçları olmaktadır.

AKP politikaları aynı şekilde bölgenin bütünü için de trajik sonuçlara yol açmaktadır. İçerideki otoriterleşme ve islamileşme, agresif dış politik hedeflerle sıkı sıkıya bağlantılıdır. AB üyeliği belirsiz bir zamana ertelenmişken, AKP’nin dış politika komşu ülkelerin istikrarsızlaştırılması hedefine odaklanmıştır. AKP, terör örgütlerine destek çıkarak savaş taraftarı bir radikalliği teşvik etmektedir. Aynı zamanda Irak ve Suriye’de »İslam Devleti« adını kullanan terör halifeliğinin tehdidi altındaki halk grupları için yapılan her türlü insani yardımları engellemektedir.

Kürt Özgürlük Hareketi ile farklı sol grupların tüm Türkiye partisi olarak oluşturdukları Halkların Demokratik Partisi (HDP) bu seçimlere ilk kez parti olarak katılacaktır. HDP kurtuluşçu ve demokratik bir seçim programı çerçevesinde farklı etnik, inanç ve toplumsal grupları temsil eden adaylar göstermiştir. Aleviler, Sünniler, Hıristiyanlar, Ezidîler, Araplar, Asuri-Süryaniler, Kürtler, Lazlar, Türkler, Çerkezler, Romanlar ile farklı akımlardan sosyalist kadın ve erkekler, kadın, LGBT ve çevre hareketlerinin temsilcileri HDP’den aday oldular. Çok sayıda sol parti ve örgüt, sendikalar ve meslek kuruluşları HDP’yi destekliyor.

HDP’nin parlamentoya girmesi, AKP’nin hedeflediği ve neoliberal-islamist bir diktatörlükten başka bir şey olmayan başkanlık sistemini engellemenin tek yoludur. Ancak bu şekilde gerçek bir demokratikleşme ve barış sürecini başlatabilmenin olanakları yaratılabilecektir.

Biz, aşağıda imzası olanlar Türkiye’deki demokrasi güçleriyle olan dayanışmamızı ilân ediyoruz ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki tüm Türkiye kökenli seçmenlere, oylarıyla AKP diktatörlüğünü engelleme çağrısını yapıyoruz.

Oylarınızı otoriter neoliberalizme ve Türkiye’nin daha fazla İslamileşmesine karşı kullanınız. Oyunuzu Türkiye için demokrasi, barış ve sosyal adalet yönünde kullanınız. HDP’nin adaylarını destekleyiniz!

İmzacılar:

Bernd Riexinger, DIE LINKE partisi eş başkanı, Berlin, Prof. Dr. Ursula Schumm-Garling, Sosyolog, Berlin, Ülkü Schneider-Gürkan, Sendikacı ve Siyaset Bilimci, Frankfurt am Main, Petra Szablewski-Çavuş, Dil-Emek-Göç uzmanı, Frankfurt am Main, Dr. Peter Strutynski, Almanya Barış Komisyonu Sözcüsü, Kassel, Prof. Dr. Werner Ruf, Siyaset Bilimci, Edermünde, Frank Skischus, Almanya Barış Komisyonu, Gudensberg, Prof. Dr. İsmaıl Çoban, Sanatçı, Wuppertal, Harald Petzold, DIE LINKE Federal Milletvekili, Queer ve Medya Politikaları Sözcüsü, Berlin, Reiner Braun, Gazeteci ve Barış Aktivisti, Berlin,Dr. Florian Wilde, Rosa-Luxemburg-Vakfı Sendika Politikaları Sorumlusu, Berlin, Kemal Kıran, Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı, Düsseldorf, Murat Çakır, Hessen Rosa Luxemburg Vakfı Yöneticisi ve Yazar, Kassel