HDK-A Kuruluş Kongresi Brüksel’de Yapıldı

HDK-Avrupa Kongresi’nden güçlü HAYIR çıktı

HDK-A Kuruluş Kongresi; 4 Şubat 2017 tarihinde, yüzlerce delegenin katılımıyla Brüksel’de gerçekleşti.

Avrupa’nın birçok ülkesinde gerçekleştirilen çalışma ile tüm ezilenlerin ve ötekileştirilenlerin sesi olan HDK-Avrupa (HDK-A) için KCDK-E, AvEG-Kon, SYKAP ve FİDEF‘in birer taslak metin sundukları 28 Şubat 2016’da Köln’de yapılan toplantıda HDK-Avrupa’yı kurma çalışmalarının ilk adımı atıldı. Böylelikle çok sayıda kentte HDK-A kuruluş çalışmaları başlamış oldu.

Bazı kentlerde bu tarihten önce ama ağırlıkla 28 Şubat’tan sonra çok sayıoda kentte HDK-A Girişim Komiteleri kurularak geniş katılımlı HDK-A örgütlenmesine gidildi.

Kongrede tüzük ve program tartışmalarından sonra iki Eş Sözcü ve 125 kişilik Avrupa Meclisi seçildi. Avrupa Meclisi ise kendi içinden 37 kişilik bir Merkez Yürütme Kurulu seçti.

Kongrede gerek Türkiye’de ve Kürdistan’daki barış ve demokrasi güçleriyle dayanışmayı daha da yükseltmek gerektiği vurgulandı. Ayrıca yaşanılan Avrupa ülkelerinde politik gündeme müdahil olabilmek için yerli halkların yanında barış, demokrasi ve eşit haklar için yürütülen mücadelenin doğrudan içinde ve öznesi olmak gerektiği vurgulandı.

HDK-A; saray rejimine ve tek adam diktatörlüğüne karşı ezilenleri, kadınları, emekçileri, Alevileri, Kürt, Türk, Ermeni, Arap, Çerkez, Laz ve tüm yok sayılanları, LGBTİ’leri birlikte yan yana, omuz omuza mücadele etmeye; barış, adalet, demokrasi ve özgürlük için safları sıklaştırmaya çağırmaktadır.

HDK-A; Diktatörlerin, halkın onayı ile işbaşına getirilmesi, faşizmin yasal statüye kavuşturulması için yapılması kararlaştırılan “referandum” oylamasına “HAYIRKampanyası ile katılacaktır.

HAYIR” demek; tüm farklılıkları inkâr eden anayasaya ve bu anayasanın oluşturduğu soykırımcı, sömürgeci sisteme hayır demek anlamına gelecektir!

HAYIR” demek; iki yıldır halkımızın özgürlük mücadelesine saldıran, Kürt şehirlerini yakıp yıkan, belediyeleri gasp eden, binlerce demokrat, devrimci, sosyalist siyasetçiyi, boyun eğmeyen ve gerçekleri dile getirdikleri için zindanda olan gazetecileri, binlerce devrimci tutsağa işkence ve tecrit uygulayan, yüzlerce hasta tutsağı ölüme terk eden, kadınları İslami yaşam dayatması ile eve hapseden, çocukları tecavüzcülerle evlendirmeye zorlayan faşist AKP-Erdoğan iktidarına dur demektir!

HAYIR” demek; güçlü bir hesap sorma adımı atmak ve özgürlüklerin elde edilmesinde güçlü bir basamağı döşemek demektir!