Lenin-Liebknecht-Luxemburg Yürüyüşüne Çağrı

ROSA LUXEMBURG VE KARL LİEBKNECHT’İ ANMA YÜRÜYÜŞÜ

Katledilişlerinin yıldönümünde tüm dostlarımızı bu yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz. Alman ve dünya işçi sınıfının saygın önderleri ve barış savaşçıları sermayenin üşakları tarafından 15 Ocak 1919 tarihinde katledildiler. Her yıl Berlin’de bu yiğit komünistler, barış savaşçıları anıt mezarları başında anılıyorlar.